Deutsch fur sex dating site

posted by | Leave a comment

U rotujících reklam kontrolujeme, jestli všechny obrázky v reklamě dodržují naše pravidla pro text.

I kdyby bylo příliš textu jen v jednom obrázku, ovlivní to celou vaši reklamu.

Deutsch fur sex dating site-74Deutsch fur sex dating site-66Deutsch fur sex dating site-19Deutsch fur sex dating site-51

Pokud se domníváte, že jsme vaši reklamu neschválili omylem, kontaktujte nás.V rámci našeho nového systému budeme reklamy s větším množstvím textu doručovat méně nebo vůbec (pokud u nich neuznáme výjimku).Než reklamu spustíte, můžete použít náš nástroj, abyste zjistili, jestli se může stát, že doručování kvůli přílišnému množství textu v obrázku reklamy omezíme.Reklamy a stránky nesmí bez předchozího souhlasu Facebooku propagovat online hazard, hazardní hry založené na postřehu či loterie.Pravidla pro reklamy propagující hazard: Reklamy a stránky nesmí nabádat k nezodpovědnému hazardnímu chování nebo hazard prezentovat jako příležitost k výdělku či alternativu zaměstnání. Schválené reklamy propagující hazard, hazardní hry založené na postřehu nebo loterii musí cílit na osoby ve věku 18 let nebo více, a to v rámci jurisdikcí, pro něž je garantováno povolení.

Leave a Reply

great online dating tagline examples